Rideterapi

Iben er uddannet socialpædagog og rideterapeut og arbejder med ridning som terapiform til mennesker i alle aldre.
Den islandske hests rolige sind er velegnet til personer med angst og det har vist sig, at hestene virker dæmpende på hyperaktive børn.
I modsætning til hvad man normalt forstår ved ridning er denne form for ridning ikke resultat orienteret, her drejer det sig om kontakten, samspillet og processen. Vi kan ikke snyde hesten, den aflæser dit kropssprog og din psykiske tilstand, derfor er den perfekt at arbejde med, den reagerer nemlig altid spontant. Den forstår kun et sprog. Nærvær.
Jeg er ikke i tvivl om, at hesten kan være personlighedsudviklende og derfor vil den for den fagligt dygtige pædagog være en ligeværdig partner i behandlingen.
Formålet med rideterapien kan være:


·         At udvikle egne ressourcer

·         Øge kontakten med krop og følelser

·         Styrke motorik og øge kropsbevidsthed

·         At opnå bedre sociale færdigheder og større selvværd

·         At udvikle kompetencer som giver øget harmoni i tilværelsen